don–ss | Abu 30-31 Ago & Ira 1 Sept 2018 Tabakalera | Gazteszena | Clubs
Dantz Festival
Musika Garaikide eta Elektronikoaren Topagunea
Contemporary & Electronic Music Meeting
Encuentro de Música Electrónica y Contemporánea

Editoriala / Editorial

Editoriala

Ez da erraza gaur egun munduak dituen erronka guztiez jabetzea. Ezta ere ondokoarekin enpatizatzea eta bere lekuan jartzea hainbat gauza ulertzeko, baita guri buruzkoak ere.

Plano lokal eta globalean, musika garaikide eta elektronikoak urruneko uretan (edo ez hain urrunekoetan), gure usain ezberdina duten etxeetan eta inoiz irudikatu ezin genezakeen perspektibetan murgiltzera gonbidatzen gaitu.

Denok ez gara diskriminatuak sentitzen gure sineskeriengatik, gure sexuagatik edo gure azal koloreagatik. Hala ere, denok gainontzekoen sufrimendua imaginatzera heldu gaitezke. Horregatik, beharrezkoa da amestea, ikastea, garatzea eta haztea, beti ere, gure esentzia, sustraiak eta bakoitzaren izaera galdu gabe.

Era berean, ez dugu ahaztu behar beste leku edo egoera batzuetan gertatzen dena. Arrazakeria, sexu diskriminazioa, LGTBfobia, gerrak eta hauen teknologia eta aldaketa klimatikoaren aurkako erronkek, gertuko eta urruneko sentsibilitateen presentziarekin batera, arte, politika eta kulturazko koktel bat osatzen dute eta Dantz-ek hori erakutsi nahi du.

Denok bizi gara mundu berdinean. Denok goaz erronka, paradigma, arte mota eta habitat berrietara. Modu ezberdinean, angelu eta norabide ezberdinetatik, baina beti elkarrekin.


Editorial

No es fácil ser conscientes de los retos que existen en el mundo hoy en día. Tampoco lo es empatizar con quien tenemos al lado y ponernos en su piel para entender muchas cosas, incluso sobre nosotrxs mismxs.

La música contemporánea y electrónica, en el plano local y global, nos invita a sumergirnos en aguas lejanas (o no tan lejanas), en hogares con olores diferentes al de los nuestros, en perspectivas que nunca podríamos imaginar.

No todxs nos sentimos discriminados por nuestras creencias, por nuestro sexo, por nuestra orientación sexual, por nuestros orígenes o por nuestro color de piel. Sin embargo, todxs podemos llegar a imaginarnos el sufrimiento de lxs demás.

Por ello, es esencial soñar, aprender, progresar y crecer, siempre sin perder nuestra esencia, nuestras raíces, nuestro propio ser. A su vez, no debemos descuidar lo que pasa en lugares o situaciones muy diferentes a las propias.

Los retos como el racismo, la discriminación sexual, la LGTBfobia, las guerras y su tecnología, y el cambio climático, junto con la presencia de sensibilidades cercanas, lejanas, lo ajeno y lo difícil de entender, crean un cóctel de arte, política y cultura que Dantz quiere mostrar.

Todxs vivimos en el mismo mundo. Todxs avanzamos hacia nuevos desafíos, paradigmas, formas de arte y hábitats. De manera diferente, desde diversos ángulos y direcciones, pero siempre juntxs.